Fiscaliteit duidt op alles wat te maken heeft met belastingen en dekt onder meer de belastingaangifte, de aanslag van het belastbare inkomen, de samenstelling van de personenbelasting, de belasting zelf en de manieren om hiertegen bezwaar in te dienen. Fiscaliteit is essentieel voor de goede werking van een onderneming.

  • Directe belastingen: vanaf het opmaken van de personen- en vennootschapsbelasting tot de belastingcontroles
  • Indirecte belasting: de periodieke BTW-aangiften met de eventuele BTW-controles
  • Fiscale controles
  • Fiscale optimalisaties
  • Balansanalyse