Minister van Financiën Vincent Van Peteghem presenteerde in juli 2022 zijn visienota voor een brede fiscale hervorming. Begin maart 2023 heeft hij een voorstel van fiscale hervorming ingediend, waarmee hij een versnelling hoger schakelt. Zijn voorstel omvat een twintigtal maatregelen die in totaal 6 miljard euro aan belastingen verschuiven. De hervorming richt zich op een daling van de lasten op arbeid, hogere vermogensbelastingen, een behoud van de concurrentiekracht van bedrijven, en een meer duurzame, gezonde en vereenvoudigde fiscaliteit.

Deze fiscale hervorming zal als uitgangspunt dienen voor regeringsonderhandelingen en moet van kracht gaan vanaf 1 januari 2024. Maar welke maatregelen hebben nu precies invloed op ondernemingen? Hieronder vind je een link naar een blogpost van onze partner Billit waar je de belangrijkste maatregelen samengevat terugvindt, gegroepeerd onder deze thema’s:

  • Moderne en eenvoudige fiscaliteit
  • Eerlijke bijdrage op vermogens
  • Concurrentiekracht en rechtszekerheid

Lees hieronder verder:

De fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem: wat is de impact voor bedrijven?