Vanaf 2023 gaan er diverse nieuwigheden in voege betreffende het sociaal statuut voor zelfstandigen. Hieronder vind je een beknopt overzicht. Hebben deze wijzigingen een impact op jouw situatie? Contacteer ons of je sociaal secretariaat voor een volledig en gedetailleerd overzicht.

Pensioen

Het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen wordt opgetrokken dankzij indexatie. Ook voor sommige meewerkende echtgenoten wordt het pensioen anders berekend.

Ziekte-uitkeringen

In het kader van het activeringsbeleid van de regering, zullen vanaf 2023 ook arbeidsongeschikte zelfstandigen – als dat medisch haalbaar is – sneller aangesproken worden om te zien of re-integratie mogelijk is.

Ondersteundende maatregelen bij moeilijkheden

Het klassieke overbruggingsrecht wordt sterk vereenvoudigd. Voortaan blijven er nog maar twee regelingen over: overmacht en economische moeilijkheden.

Verlofregelingen

Het vaderschaps- of geboorteverlof voor zelfstandigen wordt verder uitgebreid.

Sociale bijdragen

De sociale bijdrage voor vennootschappen wordt vanaf 2023 geïndexeerd en moet maar tegen het eind van elk jaar betaald worden.

bron: Liantis