BTW

Onlangs kondigde de regering een rits fiscale maatregelen aan. Onder meer de spelregels inzake de btw aangiftes werden verstrengd. We zetten er een aantal op een rijtje.

We starten met de mogelijke sancties bij een laattijdige btw aangifte:

 • Aanslag van ambtswege (omkering bewijslast)
 • Verjaringstermijn BTW van 3 naar 4 jaar vanaf 01.01.2023
 • Verstrengde controle en aanslagtermijn inzake PB/VB van 3 naar 4 jaar vanaf AJ 2023
 • Belastingverhoging wegens laattijdige aangifte PB/VB
 • Administratieve boete wegens laattijdige aangifte
 • Aftrekverbod in de vennootschapsbelasting

Besluit: BTW aangiftes moeten worden ingestuurd ten laatste de 20e van de maand/kwartaal en PB/VB deadlines moeten gerespecteerd worden.

We geven nog graag deze extra informatie ter kennisgeving mee.

Kosten eigen aan de werkgever

 • De terugbetaalde kosten en kosten eigen aan de werkgever moeten vanaf 01.01.2022 op fiche komen – lees worden doorgegeven aan het sociaal secretariaat. Hiervoor heb je tijd tot 28/02/2023, doe je dit niet kunnen deze kosten bij controle verworpen worden. Voorbeeld:
 • Huur (zonder huurovereenkomst)
 • Terugbetaling nutsvoorzieningen
 • Forfaitaire dagvergoeding
 • Terugbetaling van kosten die ten laste zijn van de vennootschap maar waarvoor geen factuur is (bijvoorbeeld, restaurantnota die de vennootschap aan u heeft terugbetaald)

Indien u hierbij hulp nodig heeft vraag dan uw dossierbeheerder wat u moet doorgeven (dit kunnen we u doorgeven als de btw aangifte en financieel van kwartaal 4 is verwerkt).

Aankoop hybride wagens

Aankoop voor 30/06/2023 (lees ondertekende bestelbon of getekend leasing/rentingcontract) dan heb je 100% fiscale aftrekbaarheid op de hele looptijd van de wagen.

Ook de elektriciteitskosten blijven 100% fiscaal aftrekbaar (de brandstof wordt wel beperkt 50% – tenzij de auto werd gekocht voor 31/12/2022).

Investeringsaftrek

Vanaf 01/01/2023 gaat de investeringsaftrek van 25% naar 8%.

Investeringsaftrek is van toepassing op: nieuwe investeringen – 100% voor beroepsactiviteit gebruikt – en niet uitgesloten zoals de personenwagens.

De 25% blijft nog van toepassing voor de investeringen:

 • of geleverd in 2022
 • of in 2022 een verkoopovereenkomst met onmiddellijke eigendomsoverdracht
 • of een voorschot is betaald in 2022 en als dusdanig is geboekt (bij betalen van een voorschot is enkel op dat deel investeringsaftrek van toepassing)

Hypothecaire lening tweede verblijf

De federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen, wat de betalingen betreft voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die is aangegaan om in de EER een woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen die niet in de eigen woning van de belastingplichtige is, wordt geschrapt voor leningen aangegaan vanaf 01/01/2024. M.a.w. een lening voor een tweede verblijf aangegaan na 2023 geeft geen aftrekbare kapitaalaflossingen meer.

Ondernemingsnummers

Alle nieuwe ondernemingsnummers vanaf 2004 starten met een ‘0’. Deze nummers zullen in de loop van 2023 opgebruikt zijn, met als gevolg dat de ondernemingsnummers die daarna worden toegekend zullen starten met een ‘1’. Best controleren of de door u gebruikte software hiermee weg kan, zodat geen problemen opduiken.

Vragen?

Contacteer ons!